News

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.
Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
VIAJE / PRIMERA PARADA EN RUMANÍA / INMIGRACIÓN (IVIAJE / PRIMERA PARADA EN RUMANÍA / INMIGRACIÓN (I)

 

EL PUEBLO DE LOS «ESPAÑOLES»

MAÑANA, 1 DE ENERO, RUMANIA ENTRA EN LA UNION EUROPA. EN REALIDAD, YA ESTA GRACIAS A ESPAÑA. LOS PERIODISTAS DE CRONICA INICIAN UN VIAJE DE TRES SEMANAS, CON PRIMERA PARADA EN RUMANIA. COMPRUEBAN COMO HAY PUEBLOS QUE HAN SUFRIDO UNA METAMORFOSIS DEBIDO AL DINERO QUE LLEGA DE ESPAÑA. YA HAY INMIGRANTES QUE HAN VUELTO Y CULTIVAN COMO EN ALMERIA

JUAN C. DE LA CAL/ A. PETRESCU. Bragadiru (Rumanía)

 

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

 

Ministerul AdministraÅ£iei şi Internelor va pune la dispozitie urmatorul document BULETIN INFORMATIV Nr. 647 din 11.10.2006 

 CondiÅ£ii de călătorie şi de rezidenţă ale cetăţenilor Uniunii Europene pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene
- aplicabile cetăţenilor României începând cu 1 ianuarie 2007
-

Având în vedere necesitatea informării populaÅ£iei cu privire la condiÅ£iile de călătorie a

cetăţenilor români din momentul aderării ţării noastre la Uniunea Europeană, precum şi caurmare a solicit

ăţenilor români din momentul aderării ţării noastre la Uniunea Europeană, precum şi caurmare a solicitărilor reprezentanÅ£ilor mass-mediei formulate pe această temă, Ministerul

Administraţiei şi Internelor precizează următoarele:

ţiei şi Internelor precizează următoarele:

La data de 1 ianuarie 2007, România va deveni stat membru al Uniunii Europene, cu toate

drepturile
şi obligaÅ£iile ce îi revin conform Tratatului de Aderare din 25 aprilie 2005.

Cetăţenii români vor deveni astfel, începând cu 01.01.2007, cetăţeni ai Uniunii Europene, şivor beneficia, pe teritoriul statelor membre ale Uniunii, de drepturile

ăţenii români vor deveni astfel, începând cu 01.01.2007, cetăţeni ai Uniunii Europene, şivor beneficia, pe teritoriul statelor membre ale Uniunii, de drepturile şi libertăţile conferite de

tratatele de bază ale Uniunii Europene.

ă ale Uniunii Europene.Dreptul de liberă circulaÅ£ie şi şedere este una dintre cele mai importante şi mai „vizibile” – pentru cetăţenii UE – realizări ale dreptului comunitar european. Dreptul unui cetăţean al

Uniunii de a se deplasa, din motive economice sau din alte motive, pe o perioadă scurtă, lungă

ă scurtă, lungăsau nelimitată de timp în alte state UE, este unic în lume. Nici o altă formă de cooperare

internaÅ£ională între state nu asigură, la ora actuală, un drept comparabil.Condi

Å£ională între state nu asigură, la ora actuală, un drept comparabil.CondiÅ£iile în care cetăţenii Uniunii şi familiile lor îşi pot exercita dreptul de liberă circulaÅ£ie şi

de a rezida liber pe teritoriul unui stat membru, dreptul de rezidenţă permanentă şi restricţiiprivind dreptul de a circula liber

ţă permanentă şi restricţiiprivind dreptul de a circula liber şi de a rezida pe teritoriile statelor membre, pe motive de politică publică, securitate publică şi sănătate publică, sunt reglementate de Directiva CE nr.

38/2004.

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Madrid- Danut Nedelen fue de los primeros en llegar a España, hace ya tres lustros. Ahora conduce camiones, pero antes fue mecánico, albañil, fontanero, pintor... «Un amigo español me dice que Dios sólo ha inventado dos cosas útiles para trabajar: la llave inglesa y los rumanos». Sí, se entrega duro en el empleo, porque «para hacer el vago» se habría quedado en Rumanía. Sueña, Danut, con comprar cuatro o cinco autocares y montar su propia empresa. Gasta lo justo y sortea con paciencia a los que le juzgan por su partida de nacimiento. «Generalmente no sois racistas, pero os jode que un rumano sepa de cualquier cosa un poco más que vosotros».

Subcategorii

Artcole despre Romania.
Rumania en la prensa española
Noticias en castellano sobre la comunidad rumana en España.
Stiri actualizate despre Costel Busuioc si despre cariera muzicala pe care a pornit.

Stiri din toate domeniile si de mare interes pentru comunitatea romaneasca din Spania.